Skip to main content

Furnir značenje

šta znači Furnir

Na latinici: Definicija i značenje reči Furnir (fr. fournir,od nemačke reči: Furnier) veoma tanka daščica, debljine 0,6 — 3,5 mm od finog drveta (za oblaganje pokućstva iz-rađenog od jevtinijeg drveta).

Reč Furnir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. фоурнир, нем. Фурниер) веома танка дашчица, дебљине 0,6 — 3,5 мм од финог дрвета (за облагање покућства из-рађеног од јевтинијег дрвета).


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f