Skip to main content

Ideja značenje

šta znači Ideja

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideja (od grčke reči: eidos vid, oblik, idea) misao, pojam, predstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji), logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocija-cija ideja v. asocijacija.

Reč Ideja napisana unazad: ajedI i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. еидос вид, облик, идеа) мисао, појам, представа, основна мисао, замисао, помисао; назор, гледиште; слика коју дух себи ствара о некој ствари; теоријски или практични циљ који човеку лебди пред очима, мисао водиља; досетка; праслика, слика, тип; основни нацрт, план, скица; праузрок ствари (у Платоновој филозофији), логичка претпоставка, хипотеза; сањарија, маштање, уображење; у обичном говору: нешто врло мало, малчице; асоција-ција идеја в. асоцијација.

Slično: 
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i