Skip to main content

Ideomotoran značenje

šta znači Ideomotoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideomotoran (od grčke reči: idea, latinski motus kretanje, pokret) psihologiji: automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetosti svesti jednom predstavom, i u vezi sa moždanim središtima koja kontrolišu takve pokrete.

Reč Ideomotoran sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, лат. мотус кретање, покрет) псих. аутоматски мишићни покрети који настају услед потпуне заузетости свести једном представом, и у вези са можданим средиштима која контролишу такве покрете.


Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehaniz...
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Sve reči na slovo i