Skip to main content

Ideologija značenje

šta znači Ideologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideologija (od grčke reči: idea, logia) fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika; učenje o psihičkim funkci-jama i tvorevinama, o postanku i razvitku mišljenja; mišljenje, misli koje sačinjavaju jednu idejnu celinu, npr. ideologija socijalizma sve misli koje sačinjavaju socijalizam i kojima se rukovodi socijalizam; po Marksu skupina svesti, ideja i određivanja vrednosti neke društvene grupe, ona je „nadgradnja" na osnovi društvenih i privrednih odnosa, od kojih zavisi postanak i razvoj određenih duhovnik, kulturšgh oblika.

Reč Ideologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, логиа) фил. наука о појмовима, о идејама, о основама сазнања, метафизика; учење о психичким функци-јама и творевинама, о постанку и развитку мишљења; мишљење, мисли које сачињавају једну идејну целину, нпр. идеологија социјализма све мисли које сачињавају социјализам и којима се руководи социјализам; по Марксу скупина свести, идеја и одређивања вредности неке друштвене групе, она је „надградња" на основи друштвених и привредних односа, од којих зависи постанак и развој одређених духовник, културшгх облика.


Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i