Skip to main content

Ideolog značenje

šta znači Ideolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideolog (od grčke reči: idea, logos) pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zanesenjak, onaj koji se zanosi idejama i verom u njih.

Reč Ideolog sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, логос) присталица идеологије учења; мислилац, теоретичар; сања-лица, занесењак, онај који се заноси идејама и вером у њих.


Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i