Skip to main content

Identifikovati značenje

šta znači Identifikovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehanizama kojima se uklanja razlika između subjekta i objekta. Sastoji se u tome što se ego osobe koja se poistovećuje, „unošenjem” uzora u sebe, modifikuje, saobražavajući svoje ponašanje po uzoru.

Reč Identifikovati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: Идентификовати је, према Фројду, један од примарних психичких механизама којима се уклања разлика између субјекта и објекта. Састоји се у томе што се его особе која се поистовећује, „уношењем” узора у себе, модификује, саображавајући своје понашање по узору.


Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehaniz...
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Sve reči na slovo i