Skip to main content

Ideoplastičan značenje

šta znači Ideoplastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideoplastičan (od grčke reči: idea, plasso uobličavam) ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara pod uticajem ideja ili prikazuje ideje (Fervorn);suprotno: fizioplastičan.

Reč Ideoplastičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, плассо уобличавам) идеопластична уметност она на коју врше утицај идеје, која ствара под утицајем идеја или приказује идеје (Ферворн); супр. физиопластичан.


Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i