Skip to main content

Ideoplastičan značenje

šta znači Ideoplastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideoplastičan (od grčke reči: idea, plasso uobličavam) ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara pod uticajem ideja ili prikazuje ideje (Fervorn);suprotno: fizioplastičan.

Reč Ideoplastičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, плассо уобличавам) идеопластична уметност она на коју врше утицај идеје, која ствара под утицајем идеја или приказује идеје (Ферворн); супр. физиопластичан.


Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehaniz...
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Sve reči na slovo i