Skip to main content

Ideološki značenje

šta znači Ideološki

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideološki (rp-i. idea, logikos) koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, zanesenjački.

Reč Ideološki sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (рп-и. идеа, логикос) који је у вези са идеологијом; мислилачки, теоретски, сањалачки, занесењачки.


Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i