Skip to main content

Identitet značenje

šta znači Identitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Identitet (od latinske reči: identitas) istovetnost; zakon identiteta (od latinske reči: principium identitas) logika: svaki pojam, svaki predmet jeste ono što jeste, znači ono što znači (A = A, čita se: A je A); filozofija ili sistem identiteta filozofski pravac koji smatra da materija i duh, telesne i duševno, subje-kat i objekat, mišljenje i biće nisu dve načelno različite stvari, nego identične, istovetne, samo dva različita načina pojavljivanja i shvatanja jedne jedinstvene supstancije (Spinoza, Šeling, Fehner i dr.). — Lenjin: „Svestrane, univerzalna elastičnost pojmova, elastičnost koja ide do identiteta suprotnosti, — u tome je ono što je bitno".

Reč Identitet napisana unazad: identitet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. идентитас) истоветност; закон идентитета (нлат. принципиум идентитас) лог. сваки појам, сваки предмет јесте оно што јесте, значи оно што значи (А = А, чита се: А је А); филозофија или систем идентитета филозофски правац који сматра да материја и дух, телесне и душевно, субје-кат и објекат, мишљење и биће нису две начелно различите ствари, него идентичне, истоветне, само два различита начина појављивања и схватања једне јединствене супстанције (Спиноза, Шелинг, Фехнер и др.). — Лењин: „Свестране, универзална еластичност појмова, еластичност која иде до идентитета супротности, — у томе је оно што је битно".

Slično: 
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i