Skip to main content

Identitet značenje

šta znači Identitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Identitet (od latinske reči: identitas) istovetnost; zakon identiteta (od latinske reči: principium identitas) logika: svaki pojam, svaki predmet jeste ono što jeste, znači ono što znači (A = A, čita se: A je A); filozofija ili sistem identiteta filozofski pravac koji smatra da materija i duh, telesne i duševno, subje-kat i objekat, mišljenje i biće nisu dve načelno različite stvari, nego identične, istovetne, samo dva različita načina pojavljivanja i shvatanja jedne jedinstvene supstancije (Spinoza, Šeling, Fehner i dr.). — Lenjin: „Svestrane, univerzalna elastičnost pojmova, elastičnost koja ide do identiteta suprotnosti, — u tome je ono što je bitno".

Reč Identitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. идентитас) истоветност; закон идентитета (нлат. принципиум идентитас) лог. сваки појам, сваки предмет јесте оно што јесте, значи оно што значи (А = А, чита се: А је А); филозофија или систем идентитета филозофски правац који сматра да материја и дух, телесне и душевно, субје-кат и објекат, мишљење и биће нису две начелно различите ствари, него идентичне, истоветне, само два различита начина појављивања и схватања једне јединствене супстанције (Спиноза, Шелинг, Фехнер и др.). — Лењин: „Свестране, универзална еластичност појмова, еластичност која иде до идентитета супротности, — у томе је оно што је битно".


Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehaniz...
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Sve reči na slovo i