Skip to main content

Ideokratija značenje

šta znači Ideokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ideokratija (od grčke reči: idea, krateo) vladavina razumnih pojmova, vlada ideja.

Reč Ideokratija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. идеа, кратео) владавина разумних појмова, влада идеја.


Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i