Skip to main content

Iminsntan značenje

šta znači Iminsntan

Na latinici: Definicija i značenje reči Iminsntan (latinski imminens) koji tek što nije nastupio (ili: naišao), koji neposredno predstoji, zagrozan, koji zagrožava, koji preti dolaskom.

Reč Iminsntan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. имминенс) који тек што није наступио (или: наишао), који непосредно предстоји, загрозан, који загрожава, који прети доласком.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i