Skip to main content

Imitabilan

Šta znači Imitabilan


Imitabilan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Imitabilan (latinski imitabilis) koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje.

Reč Imitabilan napisana unazad: nalibatimi

Imitabilan se sastoji od 10 slova.

sta je Imitabilan

Slično:
Šta znači Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na ko...
Šta znači Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da ...
Šta znači Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugle...
Šta znači Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonor...
Šta znači Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, b...
Šta znači Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, z...