Skip to main content

Imisija značenje

šta znači Imisija

Na latinici: Definicija i značenje reči Imisija (latinski immissio)pravo: upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum (latinski immissio bonorum) =imisija; puštanje unutra, posvećivanje;.il»gsž>ni de-kret sudska odluka o puštanju na posed; imisioni termin rok za puštanje na posed.

Reč Imisija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. иммиссио) прав. упућивање на посед, пуштање на посед; имисио бонорум (лат. иммиссио бонорум) =имисија; пуштање унутра, посвећивање;.ил»гсж>ни де-крет судска одлука о пуштању на посед; имисиони термин рок за пуштање на посед.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i