Skip to main content

Imitira značenje

šta znači Imitira

Na latinici: Definicija i značenje reči Imitira (latinski imitari) l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na što; majmunisati. (latinski immitere) 2. poslati u, met-nuti u, pustiti, usaditi, uglaviti;pravo: sudskim putem odrediti, narediti, izdati nalogika:

Reč Imitira sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. имитари) л. подражава ти, угледати се на, стварати по угледу на кога или на што; мајмунисати. (лат. иммитере) 2. послати у, мет-нути у, пустити, усадити, углавити; прав. судским путем одредити, наредити, издати налог.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i