Skip to main content

Imitativan značenje

šta znači Imitativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Imitativan (od latinske reči: imitativus) koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava.

Reč Imitativan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. имитативус) који подражава, који се угледа на неког, коме је циљ да подражава.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i