Skip to main content

Imitator značenje

šta znači Imitator

Na latinici: Definicija i značenje reči Imitator (latinski imitator) podražavalac, onaj koji radi po ugledu na koga ili što; veštak u podražavanju raznih tipova ljudi, životinja i dr.

Reč Imitator sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. имитатор) подражавалац, онај који ради по угледу на кога или што; вештак у подражавању разних типова људи, животиња и др.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i