Skip to main content

Jura novit kurija značenje

šta znači Jura novit kurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Jura novit kurija (latinski jura novit curia)pravo: sud zna pravo; načelo po kome sud mora da poznaje zakone i da zna pravo, tako da stranke ne treba da mu ga dokazuju.

Reč Jura novit kurija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. јура новит цуриа) прав. суд зна право; начело по коме суд мора да познаје законе и да зна право, тако да странке не треба да му га доказују.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j