Skip to main content

Jura novit kurija

Šta znači Jura novit kurija


Jura novit kurija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jura novit kurija (latinski jura novit curia) pravo: sud zna pravo; načelo po kome sud mora da poznaje zakone i da zna pravo, tako da stranke ne treba da mu ga dokazuju.

Reč Jura novit kurija napisana unazad: ajiruk tivon aruj

Jura novit kurija se sastoji od 17 slova.

sta je Jura novit kurija

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...