Skip to main content

Juruk značenje

šta znači Juruk

Na latinici: Definicija i značenje reči Juruk (tur. yuruk) 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek bez stalnog prebivališta. jus (latinski jus,sanskrt: yoh) pravo, pravičnost, pravda, sila i vlast koja proističe iz prava; sumum jus suma injurija (latinski sum-mum jus summa injuria) posl. najveće,to jest najstrože, pravo često je najveća nepravda.

Reč Juruk napisana unazad: kuruJ i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. yурук) 1. припадник некадашње јаничарске помоћне војске, 2. номад, човек без сталног пребивалишта. јус (лат. јус, сскр. yох) право, правичност, правда, сила и власт која проистиче из права; сумум јус сума ињурија (лат. сум-мум јус сумма ињуриа) посл. највеће, тј. најстроже, право често је највећа неправда.

Slično: 
Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j