Skip to main content

Juruk

Šta znači Juruk


Juruk značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juruk (od turske reči: yuruk) 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek bez stalnog prebivališta. jus (latinski jus, sanskrt: yoh) pravo, pravičnost, pravda, sila i vlast koja proističe iz prava; sumum jus suma injurija (latinski summum jus summa injuria) posl. najveće, to jest najstrože, pravo često je najveća nepravda.

Reč Juruk napisana unazad: kuruj

Juruk se sastoji od 5 slova.

sta je Juruk

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...