Skip to main content

Jurta

Šta znači Jurta


Jurta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurta (rus. kzrta pere. jurd) pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih nomada, kirgiski šator; zimski stan Kamčadala koji je, u stvari, pokrivena zemunica.

Reč Jurta napisana unazad: atruj

Jurta se sastoji od 5 slova.

sta je Jurta

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...