Skip to main content

Jurodiv značenje

šta znači Jurodiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurodiv (rus. gorodivši šašav, sumanut) „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rusi smatraju da se na ovakvim jurodivima, ludacima od rođenja, ispoljila volja božija, zbog čega ih nazivaju „božjim ljudima" i veruju da imaju moć proricanja; u V veku: oni koji su se izlagali ruglu i ismevanju smatrajući to moralnim savršenstvom

Reč Jurodiv sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. городивши шашав, суманут) „будала Христа ради", назив апостола Па-вла и осталих апостола. Руси сматрају да се на оваквим јуродивима, лудацима од рођења, испољила воља божија, због чега их називају „божјим људима" и верују да имају моћ прорицања; у В веку: они који су се излагали руглу и исмевању сматрајући то моралним савршенством


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j