Skip to main content

Jurodiv

Šta znači Jurodiv


Jurodiv značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurodiv (rus. gorodivši šašav, sumanut) „budala Hrista radi", naziv apostola Pavla i ostalih apostola. Rusi smatraju da se na ovakvim jurodivima, ludacima od rođenja, ispoljila volja božija, zbog čega ih nazivaju „božjim ljudima" i veruju da imaju moć proricanja; u V veku: oni koji su se izlagali ruglu i ismevanju smatrajući to moralnim savršenstvom

Reč Jurodiv napisana unazad: vidoruj

Jurodiv se sastoji od 7 slova.

sta je Jurodiv

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...