Skip to main content

Jurandum

Šta znači Jurandum


Jurandum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurandum (latinski jus jurandum) pravo: zakletva.

Reč Jurandum napisana unazad: mudnaruj

Jurandum se sastoji od 8 slova.

sta je Jurandum

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...