Skip to main content

Jurska formacija

Šta znači Jurska formacija


Jurska formacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo doba bio je veliki deo Evrope pod morem, a Atlantski okean bio je kopno; u ovoj formaciji nađeni su mnogi ostaci organskog sveta (ribe koštunjače, korčanje, krokodili, naročito ihtiosauri, pleziosauri i dr.).

Reč Jurska formacija napisana unazad: ajicamrof aksruj

Jurska formacija se sastoji od 16 slova.

sta je Jurska formacija

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...