Skip to main content

Juristički

Šta znači Juristički


Juristički značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juristički (od latinske reči: jurista) svojstven pravnicima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, pravnički, pravni, sudski, zakonski; juridičan; jurističko lice pravio lice, pravio telo.

Reč Juristički napisana unazad: ikčitsiruj

Juristički se sastoji od 10 slova.

sta je Juristički

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...