Skip to main content

Jurament značenje

šta znači Jurament

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurament (latinski juramentum) prav, zakletva; juramentum manifestacionis (latinski juramentum manifestationis) zakletva kojom dužnik, pošto prethodno da podatke o svom materijalnom stanju, tvrdi pred sudom da ništa od imanja nije zatajio ni prikrio.

Reč Jurament napisana unazad: jurament i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. јураментум) прав, заклетва; јураментум манифестационис (лат. јураментум манифестатионис) заклетва којом дужник, пошто претходно да податке о свом материјалном стању, тврди пред судом да ништа од имања није затајио ни прикрио.

Slično: 
Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j