Skip to main content

Jurament značenje

šta znači Jurament

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurament (latinski juramentum) prav, zakletva; juramentum manifestacionis (latinski juramentum manifestationis) zakletva kojom dužnik, pošto prethodno da podatke o svom materijalnom stanju, tvrdi pred sudom da ništa od imanja nije zatajio ni prikrio.

Reč Jurament sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. јураментум) прав, заклетва; јураментум манифестационис (лат. јураментум манифестатионис) заклетва којом дужник, пошто претходно да податке о свом материјалном стању, тврди пред судом да ништа од имања није затајио ни прикрио.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j