Skip to main content

Jurament

Šta znači Jurament


Jurament značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurament (latinski juramentum) prav, zakletva; juramentum manifestacionis (latinski juramentum manifestationis) zakletva kojom dužnik, pošto prethodno da podatke o svom materijalnom stanju, tvrdi pred sudom da ništa od imanja nije zatajio ni prikrio.

Reč Jurament napisana unazad: tnemaruj

Jurament se sastoji od 8 slova.

sta je Jurament

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...