Skip to main content

Jurat

Šta znači Jurat


Jurat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurat (latinski juratus) pravo: onaj koji je položio zakletvu, koji je zaklet; jurata depozicio (latinski jurata depositio) iskaz dat pod zakletvom; jurata renuncijacio (latinski jurata renunciatio) odricanje nečega pod zakletvom.

Reč Jurat napisana unazad: taruj

Jurat se sastoji od 5 slova.

sta je Jurat

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...