Skip to main content

Jurator

Šta znači Jurator


Jurator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurator (latinski jurator) polagač zakletve, zakleti svedok, zakleti sudija.

Reč Jurator napisana unazad: rotaruj

Jurator se sastoji od 7 slova.

sta je Jurator

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...