Skip to main content

Juratoran značenje

šta znači Juratoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Juratoran (latinski jigage zakleti se, od latinske reči: juratorius)pravo: pod zakletvom, dat ili učinjen pod zakletvom.

Reč Juratoran napisana unazad: juratoran i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јигаге заклети се, нлат. јураториус) прав. под заклетвом, дат или учињен под заклетвом.

Slično: 
Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j