Skip to main content

Juratoran

Šta znači Juratoran


Juratoran značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juratoran (latinski jigage zakleti se, od latinske reči: juratorius) pravo: pod zakletvom, dat ili učinjen pod zakletvom.

Reč Juratoran napisana unazad: narotaruj

Juratoran se sastoji od 9 slova.

sta je Juratoran

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...