Skip to main content

Juratoran značenje

šta znači Juratoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Juratoran (latinski jigage zakleti se, od latinske reči: juratorius)pravo: pod zakletvom, dat ili učinjen pod zakletvom.

Reč Juratoran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јигаге заклети се, нлат. јураториус) прав. под заклетвом, дат или учињен под заклетвом.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j