Skip to main content

Jure

Šta znači Jure


Jure značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jure (latinski jus pravo, jure) s pravom, po pravu; de jure ili eko jur» (latinski de jure, eh jure) c pravom, po pravu, s pravnog gledišta; jure divimo (latinski jure divino) s božanskim pravom, po božanskom pravu; omni jure (latinski omni jure) sa svim pravom, s punim pravom.

Reč Jure napisana unazad: eruj

Jure se sastoji od 4 slova.

sta je Jure

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...