Skip to main content

Jure značenje

šta znači Jure

Na latinici: Definicija i značenje reči Jure (latinski jus pravo, jure) s pravom, po pravu; de jure ili eko jur» (latinski de jure, eh jure) c pravom, po pravu, s pravnog gledišta; jure divimo (latinski jure divino) s božanskim pravom, po božanskom pravu; omni jure (latinski omni jure) sa svim pravom, s punim pravom.

Reč Jure sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. јус право, јуре) с правом, по праву; де јуре или еко јур» (лат. де јуре, ех јуре) ц правом, по праву, с правног гледишта; јуре дивимо (лат. јуре дивино) с божанским правом, по божанском праву; омни јуре (лат. омни јуре) са свим правом, с пуним правом.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j