Skip to main content

Jurget značenje

Šta znači Jurget

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurget duguljasta tikvica, obično se jede punjena samlevenim mesom; jurgeta.

Reč Jurget napisana unazad: tegruj

Jurget se sastoji od 6 slova.

Šta je Jurget

На Ћирилици: дугуљаста тиквица, обично се једе пуњена самлевеним месом; јургета.

Slično: 
Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j