Skip to main content

Jurget

Šta znači Jurget


Jurget značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurget duguljasta tikvica, obično se jede punjena samlevenim mesom; jurgeta.

Reč Jurget napisana unazad: tegruj

Jurget se sastoji od 6 slova.

sta je Jurget

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...