Skip to main content

Juriš značenje

šta znači Juriš

Na latinici: Definicija i značenje reči Juriš (tur. yiiruyus od yiiriimek hodati, * napredovati) navala, napad.

Reč Juriš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. yиируyус од yиириимек ходати, * напредовати) навала, напад.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j