Skip to main content

Jurisdikcija značenje

šta znači Jurisdikcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurisdikcija (latinski jurisdictio) pravda, pravo, pravosuđe, sudstvo; pravo suđenja, nadležnost suda; oblast javnog suda, delokrug suda.

Reč Jurisdikcija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. јурисдицтио) правда, право, правосуђе, судство; право суђења, надлежност суда; област јавног суда, делокруг суда.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j