Skip to main content

Jurisdikcija

Šta znači Jurisdikcija


Jurisdikcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurisdikcija (latinski jurisdictio) pravda, pravo, pravosuđe, sudstvo; pravo suđenja, nadležnost suda; oblast javnog suda, delokrug suda.

Reč Jurisdikcija napisana unazad: ajickidsiruj

Jurisdikcija se sastoji od 12 slova.

sta je Jurisdikcija

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...