Skip to main content

Juriskonzultus značenje

šta znači Juriskonzultus

Na latinici: Definicija i značenje reči Juriskonzultus (latinski jurisconsultus) pravnik, poznavalac prava i zakona; jurekonzultus.

Reč Juriskonzultus sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. јурисцонсултус) правник, познавалац права и закона; јуреконзултус.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j