Skip to main content

Jurisprudencija značenje

šta znači Jurisprudencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurisprudencija (latinski jurisprudentia) pravna nauka, pravna učenost; način sudskog rešavanja, sudska praksa.

Reč Jurisprudencija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. јуриспрудентиа) правна наука, правна ученост; начин судског решавања, судска пракса.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j