Skip to main content

Jurista značenje

šta znači Jurista

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurista (latinski jus pravo, od latinske reči: jurista) pravnik, poznavalac prava.

Reč Jurista sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. јус право, нлат. јуриста) правник, познавалац права.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j