Skip to main content

Jurista

Šta znači Jurista


Jurista značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jurista (latinski jus pravo, od latinske reči: jurista) pravnik, poznavalac prava.

Reč Jurista napisana unazad: atsiruj

Jurista se sastoji od 7 slova.

sta je Jurista

Slično:
Šta znači Jurandum prav. zakletva....
Šta znači Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. noma...
Šta znači Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada,...
Šta znači Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri...
Šta znači Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apo...
Šta znači Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa...