Skip to main content

Kalciferan značenje

šta znači Kalciferan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalciferan (latinski calx kreč, fero nosim) krečat, koji ima u sebi kreča.

Reč Kalciferan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цалx креч, феро носим) кречат, који има у себи креча.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k