Skip to main content

Kalj značenje

šta znači Kalj

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalj (nem. Kachel)., četvrtasti crep (opeka) s jedne strane gleđosan, za građenje peći.

Reč Kalj sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Кацхел)., четвртасти цреп (опека) с једне стране глеђосан, за грађење пећи.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k