Skip to main content

Kaljun značenje

šta znači Kaljun

Na latinici: Definicija i značenje reči Kaljun (tur. kalyon,umetnost: galion) vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima (u ratnoj mornarici Turske Carevine).

Reč Kaljun sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. калyон, ум. галион) врста лађе једрењаче која је била наоружана топовима (у ратној морнарици Турске Царевине).


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k