Skip to main content

Kalcifikacija značenje

šta znači Kalcifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalcifikacija (latinski calx gei. calcis kreč, facere činiti, praviti) snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pretvaranje u kreč.

Reč Kalcifikacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. цалx геи. цалцис креч, фацере чинити, правити) снабдевање кречом, додавање креча, окречавање, закречавање; претварање у креч.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k