Skip to main content

Kalcitratan značenje

šta znači Kalcitratan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalcitratan (latinski calcitrans) koji se opire, koji se protivi.

Reč Kalcitratan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цалцитранс) који се опире, који се противи.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k