Skip to main content

Kalibar značenje

šta znači Kalibar

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalibar (fr. calibre,od italijanske reči: calibro, latinski qua libra) voj. prečnik šupljine kod vatrenog oružja; prečnik metka, zrna; veličina i težina topovskog metka;figurativno: vrednost, valjanost, važnost; kalup, obrazac; vrsta, kov, fajta, soj.

Reč Kalibar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цалибре, итал. цалибро, лат. qуа либра) вој. пречник шупљине код ватреног оружја; пречник метка, зрна; величина и тежина топовског метка; фиг. вредност, ваљаност, важност; калуп, образац; врста, ков, фајта, сој.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k