Skip to main content

Kalkulacija značenje

šta znači Kalkulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalkulacija (od latinske reči: calculatio) sračunavanje, izračunavanje, proračunavanje; predra-čun, proračun.

Reč Kalkulacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. цалцулатио) срачунавање, израчунавање, прорачунавање; предра-чун, прорачун.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k