Skip to main content

Kalong značenje

šta znači Kalong

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalong zool. tropski sisar Pteropus edulis iz reda Megachiroptera, noćna životinja koja se hrani sokovima plodova, a danju spava obešena o granje drveća, letipas

Reč Kalong sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: зоол. тропски сисар Птеропус едулис из реда Мегацхироптера, ноћна животиња која се храни соковима плодова, а дању спава обешена о грање дрвећа, летипас


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k