Skip to main content

Kalup značenje

šta znači Kalup

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalup (pere. kalib, kalbud,od arapske reči: qaleb, qalib) obrazac, model, forma, oblik.

Reč Kalup sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. калиб, калбуд, арап. qалеб, qалиб) образац, модел, форма, облик.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k