Skip to main content

Koacervacija

Šta znači Koacervacija


Koacervacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koacervacija (latinski coacervatio)retorika: gomilanje, nagomilavanje (dokaza, razloga).

Reč Koacervacija napisana unazad: ajicavrecaok

Koacervacija se sastoji od 12 slova.

sta je Koacervacija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...