Skip to main content

Koalicija

Šta znači Koalicija


Koalicija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koalicija (latinski coalitio) udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili političkih stranaka protiv zajedničkog protivnika.

Reč Koalicija napisana unazad: ajicilaok

Koalicija se sastoji od 9 slova.

sta je Koalicija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...