Skip to main content

Koartikulacija

Šta znači Koartikulacija


Koartikulacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koartikulacija (od latinske reči: coarticulatio) anatomija: sastav (ili spoj, veza) dveju kostiju; sinartroza.

Reč Koartikulacija napisana unazad: ajicalukitraok

Koartikulacija se sastoji od 14 slova.

sta je Koartikulacija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...