Skip to main content

Koarktacija

Šta znači Koarktacija


Koarktacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koarktacija (latinski coarctatio) jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako suženje, jaka suženost, stešnjenje, stešnjenost.

Reč Koarktacija napisana unazad: ajicatkraok

Koarktacija se sastoji od 11 slova.

sta je Koarktacija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...