Skip to main content

Koaptacija

Šta znači Koaptacija


Koaptacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koaptacija (latinski coaptatio) podešavanje, prilagođavanje; medicina: nameštanje slomljenih ili osakaćenih udova.

Reč Koaptacija napisana unazad: ajicatpaok

Koaptacija se sastoji od 10 slova.

sta je Koaptacija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...