Skip to main content

Koadjutor

Šta znači Koadjutor


Koadjutor značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koadjutor (od latinske reči: coadjutor) pomoćnik; pomoćnik ili unapred određeni naslednik crkvenog velikodostojnika kod katolika, naročito nadbiskupa.

Reč Koadjutor napisana unazad: rotujdaok

Koadjutor se sastoji od 9 slova.

sta je Koadjutor

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...