Skip to main content

Koadjuvancija

Šta znači Koadjuvancija


Koadjuvancija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koadjuvancija (od latinske reči: coadjuvantia) pomoć, saradnja.

Reč Koadjuvancija napisana unazad: ajicnavujdaok

Koadjuvancija se sastoji od 13 slova.

sta je Koadjuvancija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...